Visitats skal afløses af nationale prøver 4.7/5 (10)

Snart er høsten i hus. Degne og skoleholdere over det ganske land står klar til at modtage eleverne hveranden dag. Men lærer de noget? Biskop Balle vil have nationale standpunktsprøver indført i skolelovene.

Sjællands biskop N. E Balle er mere end utilfreds med det eksisterende kontrolsystem, hvor han selv skal rejse rundt i sit stift for at tjekke om børnene lærer noget. Det er utidssvarende og en stor tidsrøver at skulle besøge stiftets 543 skoler hvert tredje år for at overhøre ungdommen og danne sig et indtryk af lærerne.

Som medlem af den kommission, der skal gennemføre en reform af almueskolerne, håber han på en lettere og mere effektiv måde til måling af måle skolebørnenes viden.

Alle resultaterne skal derefter sendes ind til Danske Kancelli, hvor et nyoprettet kontor med cirka100 kopister og skrivere sørger for at rette opgaverne og skrive de enkelte elevers standpunkter ind i særlige protokoller

– Det kan bestemt effektiviseres og gøres mindre ressourcekrævende. Når jeg er afsted, skal jeg have kusk, hest og vogn, samt forplejning i flere dage. Når man så flere gange møder de samme uduelige lærere, er det tydeligt, at det er spild af tid. Ham i Toxværd er for eksempel døv. Læreren i Tersløse synger falsk, er både selvklog og påståelig. Og jeg må sige, at selvom man påstår, at skoleholderen i Valby skulle være lærd, så holder han altså sin lærdom meget hemmeligt, siger biskop Balle.

Der er brug for et helt andet system, hvis vi skal sikre udviklingen, mener Balle.

100 ansatte skal rette prøverne

I stedet for de nuværende, såkaldte visitatsrejser, ønsker biskop Balle et system bygget på standspunktsprøver, der er ens over hele landet. Med faste mellemrum skal børnene prøves i bibelhistorie og læsning.

Alle resultaterne skal derefter sendes ind til Danske Kancelli, hvor et nyoprettet kontor med cirka 100 kopister og skrivere sørger for at rette opgaverne og skrive de enkelte elevers standpunkter ind i særlige protokoller.

Læsning og bibelhistorie skader vel ikke, men det duer sgutte til meget, når der skal køres møg ud

– Når alle opgaver fra alle elever landet over er rettet af de samme personer, vil vi endelig få et retvisende overblik. Hvis man derpå tæller de enkelte elevers resultater sammen, skole for skole, og amt for amt, kan man også se, hvordan hver eneste skoleholder klarer sig.

– Det giver mulighed for at optimere, så vi kan sørge for, at alle bliver nyttige og arbejdsomme lemmer i staten. Det er nødvendigt, hvis vi skal vækste den florissante tid, vi er inde i, og hvor handel og købmandskab fordrer viden. Det vil også kunne styrke borgernes virkelyst, siger biskop Balle og tilføjer, at netop det virkelystne mindset er vigtigt for fremtiden.

Skeptiske bønder og degne

Biskop Balles bekymring for skolegangens kvalitet deles af børnenes nærmeste. Både hos forældre og husbond bliver der stadigt større fokus på, om det egentlig kan betale sig at sende børn i skole.

Men tanken om et nationalt kontrolsystem vækker ikke begejstring. Gårdmand Søren Mortensen Puklegaard er én af de landmænd, som er stærkt skeptisk:

– Jeg er stærkt skeptisk overfor, hvad det skulle nytte at skrive ungernes karakterer op i nogle protokoller inde i København. Læsning og bibelhistorie skader vel ikke, men det duer sgutte til meget, når der skal køres møg ud. Så kan de kloge komme her med deres florisserede minder så meget de vil. Hvis man opdager, at degnen møder så skidefuld, at han falder ned af katederet eller ikke opdager, at ungerne snyder, når de skal lire deres salmevers af, så kan man jo bare betale mulkt og holde dem hjemme, så de kan arbejde. Så er dén potte ude!

Hans nærmeste nabo Christen Løjvorn, der er degn og skoleholder i Nidkjær sogn, tror heller ikke, at der er brug for mere kontrol eller standpunktsprøver:

– I min skole er alle eleverne eksemplariske, dygtige og hensynsfulde. De véd således godt, at de skal være stille, hvis jeg en sjælden gang er upasselig og har hovedværk. Dén respekt tror jeg, at en centralisering helt ville ødelægge, siger han bekymret.

Det har muligvis lange udsigter med en bred opbakning til den øgede kontrol, men biskop Balle tror selv, at udviklingen er med ham, og at standpunktsprøverne vil komme. Om ikke før, så en gang i fremtiden.

Illustration: Wikimedia Commons

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Visitats skal afløses af nationale prøver"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*