106-årig må ikke bruge gamle måleenheder og skrive substantiver med stort 4.79/5 (24)

Oda Nielsen på 106 år må ikke skrive substantiver med stort, undlade bolle-å og angive mål i gammeldags enheder.

”Naar man 106 Aar gammel, gør det vel ingen Skade, at skrive Navneord med stort og angive Maal og Vægt, som jeg lærte det i Skolen for længe siden af Overlærer Jensen og af min Fader og Bedstefader. De flinke unge Mennesker i Hjemmeplejen kan da vel nok forstaa, hvad jeg skriver, om end mine Kragetæer efterhaanden er svære at læse. Kan Bestyrerinden ikke gøre en Undtagelse og frede en stakkels gammel Kone for den slags Taabeligheder.”

Ordene står skrevet med en usikker og svært læselig skråskrift i et brev. Det er skrevet af den 106-årige Oda Nielsen og stilet til ledelsen hjemmeplejen i Fjordborg Kommune.

Over for Satyren forklarer centerchef for Sundhed og Omsorg i Fjordborg Kommune Dorte Drittel, at personalet beklageligvis har vanskeligt ved at læse og forstå de sedler, som Oda Nielsen skriver til hjemmeplejerne, når de tilser hende i hendes hjem i Lødemark.

– Borgeren taler meget lavt og kommunikerer derfor skrifteligt med hjemmeplejen, som har svært ved at læse og forstå, hvad borgeren skriver. De spilder kostbare minutter, som kunne være anvendt til tidsregistrering og dokumentaiton, siger Dorte Drittel.

En bimpel petroleum

Centerchefen fortæller, at Oda Nielsens skråskrift er utydelig. Det forvirrer personalet, at hun skriver substantiver med stort, undlader bolle-å og skriver skråskrift.

Men det er især Oda Nielsens indkøbslister, som gør sosu-assistenterne forvirrede.

– De forstår ikke, når borgeren bestiller en snes alen sejlgarn, et kvart lispund rugbrød, en halv tønde kartofler og et halvt dusin unser smør samt en bimpel petroleum, tvende lod peber, en pot brændevin en gros tændstikker samt en kvart stob æg, trende pægle fløde, fire skålpund flæsk og en halv skok bajersk øl fra Købmanden i Otting, som ligger tre fjerding vej derfra, sukker Dorte Drittel.

Tvinges til iPad

Den gamle kvindes bøn til kommunen bliver ikke opfyldt. Dorte Drittel har indskærpet over for Oda Nielsen, at hun skal skrive et nutidigt dansk og anvende de i Danmark gældende SI-standarder for mål og vægt, når hun kommunikerer med kommunens ansatte.

– Sådan som sproget er degenereret og forsimplet, siden borgeren var en del af uddannelsessystemet, bør det ikke være en udfordring for hende at kommunikere på skrift, lyder det bestemt fra chefen for hjemmeplejen.

For at lette kommunikationen skal Oda Nielsen fremover skrive på en iPad. Den er forsynet med et særligt translationsprogram, der skal hjælpe hende med at oversætte og skrive moderne dansk.

– Det er klart, at borgeren skal vænne sig til at benytte et digitalt device. Hvis det kniber, må hun bede sin søn eller en nevø om hjælp. Det gør vi andre, fastslår Dorte Drittel.

Foto: Alex Proimas, Wikimedia.

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "106-årig må ikke bruge gamle måleenheder og skrive substantiver med stort"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*