Historiske perioder raser over DR’s Historien om Danmark 4.75/5 (4)

Både Jernalderen og Bondestenalderen føler sig forbigået af DR’s Historien om Danmark. De mener, serien leflede for det 19. og 20. århundrede.

Efter det sidste afsnit af Historien om Danmark blev vist, hagler kritikken nu ned over DR’s prioriteringer. Især det sidste afsnit af serien står for skud. Historikere og anmeldere kappes om at kritisere Danmarks Radio for at fremstille det 20. århundrede, som én lang socialdemokratisk våd drøm, mens danske dagblade gennemtrawler de sociale medier i forsøget på at finde hoved og hale i det hele.

Og nu melder en række forhistoriske perioder sig også i koret af kritikere.

Flere forhistoriske perioder retter en særdeles skarp kritik mod DR for at lade det 19. og 20. århundrede fylde alt for meget. De mener, at endnu en gang løber de to århundreder med al opmærksomheden.

Seerne sidder tilbage med indtrykket af, at jernalderen var en tid med dårligt vejr og menneskeofringer. Det var det da også det meste af tiden, men vi sloges altså også og tog slaver, og det fik vikingetiden al anerkendelsen for.

Set i historiens lange perspektiv er Orla Lehmann, Thorkild Stauning, Christian den 10. og Jens Otto Kragh sammen med det 19. og 20. århundreder blot krusninger på historiens hav, men alligevel løber de medieliderlige tidsperioder med al opmærksomheden, lyder kritikken fra de skuffede tidsperioder.

Mobiliserer bæredygtigt Landbrug

Især jernalderen føler sig forbigået.

– Seerne sidder tilbage med indtrykket af, at jernalderen var en tid med dårligt vejr og menneskeofringer. Det var det da også det meste af tiden, men vi sloges altså også og tog slaver, og det fik vikingetiden al anerkendelsen for,” udtaler en meget skuffet jernalder, som henviser til, at vikingetiden blot er et fantasifoster udtænkt af nogle flæbende sentimentale, nationalromantiske vatpikke som J.J.A. Worsaae og N.F.S Grundtvig i det 19. århundrede.

Også bondestenalderen er utilfreds med den manglende prioritering af Danmarks første bønder.

– Hvorfor var der intet om enkeltgravskulturen, som tilførte helt nye kulturelle impulser. Vi genindførte individualismen og lagde kimen til liberalismen. Uden os ingen Joachim B. Olsen. Og hvad med de banebrydende teknologiske fremskridt, de medbragte så som ostekarret, hvorfor var der intet om det, spørger bondestenalderen retorisk og giver selv omgående svaret:

– Fordi DR lod Ole Bornedal brænde alle pengene af på 1864 i endnu en forherligelse af det 19. århundrede, helt uden begreb om de visuelle muligheder, der ligger i det beredne, stridsøksesvingende enkeltgravsfolks indmarch i Danmark. De gjorde det faktisk mere effektivt end prøjserne. Og hvad fik vi i stedet? En masse politisk korrekt pis om jægerstenalderens økoflippere, der var lige så sorte i hovedet som *CENSURERET*.”

Det er simpelthen sexisme, når de kritiserer Bronzealderen for at tale om kvinderne i oldtiden

Bondestenalderen har nu mobiliseret Dansk Landbrug og Bæredygtigt Landbrug i en kampagne mod DR og det fuldstændige latterligt useriøse fokus på jæger-samlere.

Det er dog ikke alle forhistoriske perioder, som er lige så negative over for Historien om Danmark. Bronzealderen mener, at der i enhver fremstilling af historien skal foretages en række prioriteringen, og det er naturligt, at bronzealderen og de tider, der kom efter oldtiden, fyldte så meget.

Jernalderen skal tjekke sine privilegier

Bronzealderen fremhæver sig selv, som perioden, der gav muligheder for at sætte fokus på kvindernes rolle og se Danmark i det globale perspektiv. Langt hen ad vejen føler den sig mere på bølgelængde med det 19. og det 20. århundrede, som var langt mere progressive århundreder end den oldtid, bronzealderen oplevede.

Bronzealderen forstår derfor ikke bondestenalderens og jernalderens kritik.

– Det er simpelthen sexisme, når de kritiserer Bronzealderen for at tale om kvinderne i oldtiden, og de er racistiske, når de hænger ertebøllefolk ud for deres hudfarve. Der er vist lige nogen, som skal tjekke deres privilegier, siger bronzealderen og henviser til et meget langt indlæg på Everyday History Sexism and Racism.

Heller ikke vikingetiden kan støtte jernalderens kritik:

– Den kan få en røvfuld, lyder det lakoniske svar efterfulgt af en række udtalelser, som vi vælger ikke at bringe af hensyn til bronzealderen.

DR ønsker ikke at kommentere oldtidsperioderens kritik af Historien om Danmark. Til gengæld har det været muligt at få kommentarer fra stort set samtlige anmeldere, historikere, arkæologer, meningsdannere, politikere og lægfolk, men dem kan vi af pladshensyn ikke bringe.

Foto: Sagnlandet Lejre

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Historiske perioder raser over DR’s Historien om Danmark"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*