Bogtrykkerskandalen: Johann Gutenberg grillet af pavens kurie i en omfattende høring 4.91/5 (11)

Bogtrykkerkunstens opfinder stod i dag skoleret over for pavens kardinaler i en høring i Vatikanet, hvor han undskyldte og påtog sig det fulde ansvar for den store bogtrykkerskandale.

– Jeg har fejlet. Jeg har gjort for lidt og for sent. Det står klart for mig nu. Jeg opfandt bogtrykkerkunsten, og derfor er ansvaret for ulykkerne mit og mit alene.

Således talte en ydmyg og ydmyget Johann Gutenberg, da han i dag over for Kurien påtog sig det fulde ansvar for den store bogtrykkerskandale, som i den seneste tid er rullet hen over Europa.

Den har sat både kirkelige, verdslige og lærde institutioner på den anden ende og vakt stor furore.

Uhøvisk tale og slibrige skillingsviser er i et hidtil uset omfang flydt ud i alle hjørner af Europas riger og fyrstedømmer. Og det alene på grund af bogtrykkekunsten

Kirken har den opfattelse, at det er Gutenbergs skyld, at kætterske munke nu kan sprede deres ugudelige tanker hurtigere, end en hare kan løbe. De kan effektivt sprede djævlens værk med deres teser og flyveblade, som de i store oplag får trykt for en slik i de bogtrykkerier, der er skudt op som paddehatte.

De verdslige magter anklager Gutenberg for at påvirke bønder og borgeres sindelag. Uhøvisk tale og slibrige skillingsviser er i et hidtil uset omfang flydt ud i alle hjørner af Europas riger og fyrstedømmer. Og det alene på grund af bogtrykkekunsten, der også anvendes til at opildne oprørske bønder.

I de lærde kredse er kritikken af Gutenberg ligeledes voldsom. Her opfattes bogtrykkerkunsten som en trussel mod skolastikernes vælde, da William af Ockhams tanker om at skære ind til benet i en argumentation nu kan spredes uden nogen som helst kontrol.

Derfor havde Kurien under ledelse af den skotske kardinal, McCarthy, indkaldt Johann Gutenberg til en høring.

Gutenberg grillet

Kuriens kardinaler gik hårdt til Johann Gutenberg, der riskerede en anklage for kætteri.

En kardinal tvivlede på, at bogtrykkerkunsten var neutral. En anden var bange for, at bogtrykkerne skjulte farlige budskaber i pamfletterne, som fik almuen på slette tanker. En tredje kardinal mente, at bogtrykkerkunsten får folk til at dele sig efter ugudelige standpunkter og bekræfte hinanden i netop deres egen forvildede sandhed.

Johann Gutenberg forsvarede sig med, at langt de fleste europæere stadig er analfabeter. Derfor er det kun forstandige og lærte folk, som kan læse, hvad der står i de pamfletter og bøger, der trykkes og omdeles.

Med bogtrykkerkunsten kan tvivlsomme astrologer sprede deres falske tanker om, at jorden kredser om solen, mens anløbne søfolk kan bilde folk ind, at jorden er rund

Det argument prellede af på pavens rødklædte flok. Kardinalerne ser netop de lærde som den største trussel mod den offentlige orden og Guds rige på jord.

– Gud forbyde, det kommer så vidt, men nu kan alle reformivrige munke åbne Pandoras æske og hamre antipapistiske teser op på enhver kirkedør eller, hvad der er endnu værre, oversætte Bibelen fra latin til et verdsligt sprog, sagde en bekymret Kardinal McCarthy.

Tvunget til gotiske bogstaver

Kardinal McCarthy frygter desuden, at bogtrykkerkunsten misbruges til at sprede falske nyheder, som forfører en stadig mere uforstandig almue.

– Med bogtrykkerkunsten kan tvivlsomme astrologer sprede deres falske tanker om, at jorden kredser om solen, mens anløbne søfolk kan bilde folk ind, at jorden er rund, sagde kardinal McCarthy under høringen.

I alles påhør valgte en hårdt presset Johann Gutenberg at lægge sig fladt ned. Han erklærede sig klar til at klæde sig i sæk og aske, og han lovede bod og bedring. Han vil nu gøre bogtrykkeriet mere gennemskueligt. Det skal ske gennem en trykt løbeseddel, der skal oplyse adel, borgere og bønder om korrekt håndtering af tryksager.

Kardinalerne var tilfredse med Gutenbergs åbenlyse anger, og de undlader derfor at overdrage sagen til Inkvisitionen. Dermed undgår Gutenberg en anklage for kætteri. Høringen endte dog ikke uden konsekvenser. En enig Kurie pålagde ham fremover udelukkende at benytte gotiske bogstaver, som ingen alligevel kan læse.

Vurder denne artikel

2 Kommentarer på "Bogtrykkerskandalen: Johann Gutenberg grillet af pavens kurie i en omfattende høring"

  1. Jesper Farbøl | 11. april 2018 ved 15:35 | Svar

    Der maa vist være tale om Novo falsificus. Selv kirken har erkendt, at jorden er rund saa som gamle Ptolemæus har beregnet. Efter mine beregninger er den direkte sejlafstand mellem den Iberiske halvø og Asien 14 dages sejlads, hvilket jeg ganske snart skal bevise.

    C. Columbus

    • Papposilenos | 11. april 2018 ved 20:17 | Svar

      Hr. Columbus, Satyren har forelagt Deres kommentar for Kurien, som ønsker Dem god rejse og foreslår, at De udstyrer Deres Kogger med vinger. Pave Alexander den Sjette afviser ikke, at De finder søvejen til Indien, men at De sandsynligvis blot løber ind i fjerbeklædte vilde, som blæser røg ud af munden.

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*