Instrukskommissionen: Inger Støjberg ville adskille Christian og Caroline Mathilde 4.81/5 (16)

Notat fra Rigsarkivet afslører, at Inger Støjberg med sin barnebrudsinstruks forsøgte at forpurre kongeligt bryllup.

Sagen om tidligere integrationsminister Inger Støjbergs adskillelse af mindreårige barnebrude fra deres ægtefæller har taget en uventet drejning. Under Instrukskommissionens undersøgelse kom det i går frem, at Støjberg forsøgte at adskille Hans Majestæt Christian 7. og Dronning Caroline Mathilde.

Det fremgår af et notat, som kommissionen har gravet frem fra Rigsarkivet som led i en undersøgelse af, hvor langt tilbage Inger Støjberg lod sin instruks gælde.

I notatet beskrives, hvordan den 15-årige Dronning Caroline Mathilde blev forsøgt adskilt fra sin 17-årige ægtemand Christian 7., da hun ankom fra England for at forenes med kongen.

– Vi har at gøre med en kun 15-årig pige. Hun er ved tvang ført ind i et arrangeret ægteskab med sin fætter. Og det kalder de Oplysningstiden, sagde Inger Støjberg til sit forsvar. Hun gentog derefter den instruks, hun havde udstedt:

– Det er fuldstændig uacceptabelt, at der i øjeblikket findes udenlandske mindreårige i det danske kongehus med en ægtefælle, og jeg har bedt Udlændingestyrelsen om straks at sætte en stopper for det. Vi skal selvfølgelig sikre, at unge piger ikke bliver tvunget til at leve i et forhold med en voksen på de kongelige slotte.

Formelt arrangeret ægteskab

Christian 7. havde per stedfortræder ægtet sin engelske kusine ved en ceremoni i London. Der var derfor ifølge Støjberg tale om et formelt arrangeret ægteskab og ikke et naturligt kæresteforhold mellem to unge mennesker.

Afsløringen har vakt voldsom opstandelse på det første Christiansborg. Her lykkedes det med nød og næppe for kredsen omkring den enevældige Christian 7. at overtale kongen til at omgøre Støjbergs beslutning mod at love ham en hundehvalp.

Gehejmekonseilpræsident Bernstorff er bestyrtet og fortørnet over det, han betegner som uretmæssig indblanding konseilets udøvelse af Hans Majestæts enevældige magt.

– Vi fik forpurret Madamme Støjbergs rænker, men vi er sat langt tilbage i vores bestræbelser på at sætte skik på den uregerlige døgenigt af en monark, siger en bestyrtet Bernstorff.

Søren Espersen raser

Også på det tredje Christiansborg går bølgerne højt efter afsløringen. Folketingsmedlemmer fra samtlige partier fordømmer Inger Støjberg.  

Det gælder især Dansk Folkepartis Søren Espersen. På Twitter raser han over, at Inger Støjberg har blandet sig i en kongelig affære.

– Hun forplumrer hele sagen om barnebrude ved at inddrage etniske europæere på lige fod med syriske flygtninge, skriver Espersen i et tweet.

Selv tager Inger Støjberg balladen med knusende ro.

– Ingen er hævet over loven. Det gælder også enevældige konger med hang til at gifte sig med mindreårige piger, udtaler Støjberg til Satyren.

Illustration: Andreas Thornborg.

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Instrukskommissionen: Inger Støjberg ville adskille Christian og Caroline Mathilde"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*