Viking får to års fængsel for utilbørlig behandling af Bibelen 4.76/5 (25)

Foto: Fernando Cortés.

Byretten afsiger straksdom og straffer viking for utilbørlig behandling af bibel med lovens maksimale straf på to år.

”Thi kendes for ret: Tiltalte, Palni Dan , straffes med to års fængsel.

Således indledtes domsafsigelsen ved Byretten i Esbjerg. Den var i dagens anledning forlagt til Museet Ribes Vikinger i Ribe. Palni Dan stod tiltalt for utilbørlig behandling af et religiøst skrift af  væsentlig betydning for et trossamfund, idet han iturev en bibel for derefter at tørre sig i bagen og afbrænde resten foran kirken i Hedeby yuledag år 975.

Af domsafsigelsen fremgår det yderligere, at halvdelen af staffen afsones med det samme. Resten gøres betinget, og Palni Dan pålægges at udføre 200 timers samfundstjeneste.

Dommens præmisser lagde vægt på, at der var ført uomtvisteligt bevis for, at handlingen var bevidst planlagt og gennemført med en uhørt grad af had, samt at den fandt sted foran en helligviet kirke i menighedens åsyn.

Anmeldt af Haralds præst

At forbrydelsen er kommet myndighederne for øre skyldes selveste den kristne Kong Harald Blåtands præst Avico. Han beretter i sit skrift Gesta Wulinensis Ecclesiae Pontificum om den fornedrelse og ydmygelse af det hellige skrift, han var øjenvidne til i byen Hedeby hin yuledag.

Det lyder: ”Efter nu at have spyttet på den hellige skrift og udgydt vanhellig tale over den, trak karlen sine broge ned og blottede sin rødmossede bagdel. Så rev han en side  ud af den hellige bog og tørrede sig bag i med Guds ord. Efter således at have besudlet bogen, satte han den i luer, og efter en stund lod han sit vand over den rygende bog på jorden. Jeg svor, at Gud ville gøre det muligt at straffe ham om 1047 år, 11 måneder og 14 dage”.

Trods forsvarerens protester fremførte Avico sit vidneudsagn i retten formidlet gennem en polsk tolk, da han ikke taler dansk.

Retten lagde til grund for Avicos vidneudsagn, at det var ægte og troværdigt, da han med stor præcision havde forudsagt Koranlovens vedtagelse.

Anker dommen

Forsvarsadvokat Nima Nabipour er uenig i dommen. Han mener, at hans klient burde frikendes og siger til satyren:

– Min klient er straffri, da forseelsen fandt sted i byen Hedeby, som er tysk territorium. Her gælder dansk lov ikke. Derfor agter min klient og jeg at anke dommen til Vestre Landsret med krav om frifindelse, siger  Nima Nabipour.

Anklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi Gorm Harde Knudsen er til gengæld stærkt tilfreds med byrettens afgørelse.

–  Der er tale om utilbørlighed af særlig grov beskaffenhed. Jeg gik derfor efter maksimal straf for at statuere et eksempel, og det var Byretten enig med mig i, siger Gorm Harde Knudsen.

Han afviser forsvarerens påstand om, at dansk lov ikke gælder for byen Hedeby.

– På gerningstidspunktet var Hedeby en del af Kongeriget Danmark. Dermed er gerningen begået inden for lands lov og ret, siger anklageren.

I en  kommentar til dommen siger justitsminister Peter Hummelgaard (S), at han er tilfreds med dommen.

–  Når vi i  Danmark med tilbagevirkende kraft straffer utilbørlige hadforbrydelser mod religiøse skrifter af væsentlig betydning for et  trossamfund, så hugger vi et klart og utvetydigt signal i sten til verdens religiøse diktaturer, at den slags blasfemiske forbrydelser aldrig forældes. I Danmark kryber vi langt for at gøre religiøse fanatikere tilfredse, siger Peter Hummelgaard.

Foto: Fernando Cortés, Flickr.

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Viking får to års fængsel for utilbørlig behandling af Bibelen"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*