Forskere finder svinepest i danske vildsvin 4.69/5 (13)

Zoologer finder svinepest i danske vildsvin fra stenalderen. Landbrugsorganisation kalder forskningsresultater for fake news og kræver dem trukket tilbage.

Forskere ved Institut for Biohistorik under Aarhus Universitet har konstateret flere tilfælde af svinepest i danske vildsvin. De har analyseret knogler fra flere hundrede vildsvin, som er udgravet på bopladser fra stenalderen og opbevares i danske museers samlinger.

 Videnskabsfolkene har konstateret virus i op mod 15 procent af den datidige bestand.

– Vi har fundet DNA fra svinepest vira, og vores analyser bekræfter, at sygdommen kan være meget udbredt blandt vildsvin helt tilbage i jægerstenalderen, siger professor ph.d. Sus Scrofa, som leder projektet Virus in Early Quarternary Animal Populations in Scandinavia under Biohistorik på Aarhus Universitet.

Hun forklarer, at svinepesten formodentlig kom til landet sammen med vildsvin fra Tyskland, som indvandrede efter istidens afslutning for 10.000 år siden.

Landmænd ikke taget med på råd

Sus Scrofa og hendes kollegaer har sammenfattet deres resultater i en artikel, som skal udgives i et anset videnskabeligt tidsskrift, men allerede inden artiklen er antaget, regner kritikken ned over forskerne.

Organisationen Danske Landmænd, forlanger artiklen trukket tilbage på grund af en række alvorlige mangler.

– Artiklen er skrevet uden, at Danske Landmænds veterinære konsulenter har haft mulighed for at rådgive om konklusionerne, hvilket vi finder meget problematisk, siger formand Jens Antonius Polt

Han betvivler også de undersøgte vildsvins ægthed

– Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er dyreaktivister og udenlandske konkurrenter, som har placeret inficerede vildsvineknogler i danske arkæologiske udgravninger for at miskreditere landets svineavlere og ødelægge Danmarks største eksportsucces.

Derfor kalder Jens Antonius Polt forskningsresultaterne for fake news konstrueret af alternative facts. Han kræver projektet standset omgående og artiklen trukket tilbage.

Ukollegial forskning

Heller ikke i Fødevarestyrelsen er man begejstret. Chefdyrlæge Johan Lepus Timidus forstår ikke, hvorfor Aarhus-forskerne vælger at forske i noget så følsomt og potentielt skadeligt som forekomst af svinepest i Danmark.

Han forklarer, at Fødevarestyrelsen netop har undladt at undersøge ni vildsvin, som for nylig er skyllet op på Ærø, af frygt for at finde svinepest og skabe panik blandt danske landmænd.

– Vi har besluttet, at vildsvinene stammer fra Tyskland, og hvis de er smittet, er det alt for besværligt at forklare udlandet, at vildsvin med svinepest fundet i Danmark ikke er ensbetydende med, at der findes svinepest i Danmark, siger Johan Lepus Timidus og fortsætter:

– Det er simpelthen rystende ukollegialt, at danske forskere helt forsætligt dokumenterer, at svinepest var en naturligt forekommende sygdom i Danmark allerede for mange tusind år siden.

Fødevarestyrelsen forlanger nu de inficerede svineknogler destrueret. Styrelsen kræver yderligere, at arkæologer fremover arbejder i beskyttelsesdragt, ligesom museer, der opbevarer og udstiller vildsvineknogler, opretter desinficeringssluser, som museernes gæster skal igennem.

Foto: Paul Henri, Pixabay.

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Forskere finder svinepest i danske vildsvin"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*