Politiske fantaster stifter nyt arbejderparti under navnet Socialdemokratiet 4.81/5 (16)

Et nyt parti for ikke dogmatiske socialister har set dagens lys. Socialdemokratiet vil skabe bedre livsvilkår for arbejderklassen. Flagrende utopister, kalder Konseilspræsident Estrup partiets stiftere.

Kunne De forestille Dem at stemme på partiet Socialdemokratiet til næste Folketingsvalg? Svarer de ja, så er de i tråd med tre ud af 10. arbejdere i Danmark, som ville give partiet sit kryds, hvis der var valg i dag. Det viser dette kvartals opinionsmåling fra analyseinstituttet Galop.

Og måske får De muligheden for at sætte deres kryds ved Socialdemokratiet, hvis det lykkes for socialisten Louis Pio at samle partiløse socialister og få partiet opstillet. Det sker som et alternativ til den udprægede splittelse i den Første Internationale, hvor marxister og anarkister konstant bekriger hinanden.

Alternativet til kaos

Louis Pio mener, at der er hårdt brug for et nyt parti, hvis ideologiske grundlag er den demokratiske socialisme og et ægte alternativ til tidens ideologiserede kamp for arbejdernes rettigheder.

– Vi overvejede et kort øjeblik at kalde partiet for ”Alternativet”, men det får os til at fremstås som en samling politiske gøglere, og vi seriøse socialister, siger Louis Pio om valget af det mere traditionelt klingende partinavn.

Han understreger, at partiets ypperste mål er at sikre danske arbejdere bedre vilkår gennem demokratisk forandring. På længere sigt er målet det socialistiske paradis, som han betegner med et helt nyt ord: velfærdsstaten.

– Det har længe været godsejernes og borgerskabets tur. Nu er det arbejderens tur, siger Pio og spår, at det meget snart bliver et spørgsmål om Socialdemokratiet eller kaos.

Stuerene bliver de aldrig

At Danmark med en socialdemokrat ved roret ender i kaos, det er Danmarks konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrup helt overbevist om. Han betegner socialdemokrater som flagrende utopister med roterende svip i høkertønden:

– Socialister er per definition uregerlige og ude af stand til at samle sig om noget som helst i længere tid. Pio og hans slæng vil tynge Fædrelandet med en gargantuansk offentlig sektor og kaste Fædrelandet ud i dyb fattigdom. De har jo kun andre folks penge at smide ud. siger Estrup og fortsætter:

– Proletarer er ikke andet end luddovne og møgbeskidte politiske sværmere uden substans og respekt for Gud, konge og fædreland. Og stuerene, det bliver de aldrig.

Konseilspræsident Estrup frygter, at Pios initiativ åbner sluserne for en ustoppelig partidannelse i Folketinget.

– Et er, at vi må døje med obsternasige jyske gårdmænd og liberale bondevenner. Nu også socialister. Hvad bliver det næste, at husmændene vil have deres eget parti med jordfordeling som mærkesag og vel at mærke godsejernes jord, siger Konseilspræsident Estrup, som sætter sin lid til Landstingets bolværk mod politisk dårskab.

Louis Pio tager Estrups kritik med ophøjet ro og forudsiger, at om 100 år, er hele Folketinget optaget af folkets velfærd.

– Vi er, når alt kommer til alt, alle sammen socialdemokrater, slutter Pio.

Illustration: Erik Henningsen.

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Politiske fantaster stifter nyt arbejderparti under navnet Socialdemokratiet"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*