Mandagshistorikeren Jørgen: Historieløst at Schweiz fornægter sine ofre i verdenskrigene 4.89/5 (9)

Foto Pxfuel

Det er faldet mandagshistorikeren Jørgen for brystet, at Schweiz, modsat Tyskland og Østrig, er støvsuget for mindesmærker over faldne schweizere i verdenskrigene. Det er historieløshed af værste skuffe, skriver han.

Historieløsheden stikker sit grimme fjæs frem overalt. Et er, at ubegavede mennesker uden almen dannelse er ubekendte med historiens hændelser og forløb, men at nationer  i det offentlige rum totalt fornægter sin historie og undlader at mindes sine faldne i verdenskrigene og markere sine forbrydelser, er en skandale.

Under en nylig rundrejse i det skønne Schweiz slog det mig, at modsat andre tysktalende lande, så er der ingen mindesmærker over de mange schweizere, som mistede livet i kamp under de to verdenskrige. Befinder man sig derimod i Tyskland eller i Østrig er der i selv de mindste landsbyer et anlæg på markedspladsen eller en tavle i kirken med navnene på de unge mænd, som mistede livet for deres fædreland i de to verdenskrige. Det samme oplever man, hvis man rejser i Frankrig, i Storbritannien, i Italien (forkortet af red.).

Men i Schweiz er fraværet monumentalt, og tavsheden runger. Her ønsker man åbenlyst ikke at vedkende sig sine ofre og sit ansvar for de tragedier, som de tysktalende nationer påførte det øvrige Europa i det 20. århundrede. Ingen monumenter. Ingen mindesmærker. Ingen samvittighedssteder. Interneringslejrene og forbrydelsernes dystre steder gemmes bort. Alt forties.

Smid Schweiz ud af EU

Årsagen til historiefornægtelsen og den deraf udbredte historieløshed i Schweiz er åbenlys. Landet slår sig op på neutralitet. Schweiz er Røde Kors moderland, og en schweizisk ny lægger navn til Geneve Konventionen om behandling af krigsfanger. Det glansbillede ønsker schweizerne ikke at ødelægge ved at synliggøre forbrydelser og ofre, som andre tyske nationer gør. Ja, selv i Danmark finder man i Sønderjylland mindesmærker over de danskere, som valgte at gå i tysk kejserlig krigstjeneste under Første Verdenskrig, selvom de var danskere.

Jeg tøver ikke med  at kalde Schweiz´ negligering af historien for en en forbrydelse mod menneskeheden. Den bidrager til uvidenhed og den mere og mere udbredte historieløshed, hvor basal historisk viden og kendsgerninger erstattes af selvgjorte fakta sat ind i sammenhænge  uden hold i virkeligheden.

Jeg opfordrer Den Europæiske Union til at lovgive mod historieløshed og -fornægtelse og pålægge Schweiz at indlede en bearbejdelse af fortiden. Hvis ikke det sker, må  konsekvensen være, at Schweiz forlader Den Europæiske Union.

For som den amerikanske  statsmand og historiefilosof  Winston Churchill så rammende sagde efter slaget ved Waterloo: ”Den, der er uvidende om historien, er dømt til ikke at gentage den, men uvidenhed fritager ej for ansvar”.

De ord kan de så tænke over i Schweiz.


Mandagshistorikeren Jørgen
Vankundighedens Kvarter 12
8865 Indsigtsløse

De i debatindlægget ahistoriske påstande står for skribentens egen regning. Der er på ingen måde udtryk for Satyrens historiesyn.

Foto: Pxfuel.

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Mandagshistorikeren Jørgen: Historieløst at Schweiz fornægter sine ofre i verdenskrigene"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*