Besked til nyuddannet teolog: Skovl sild i Skanør! 4.73/5 (15)

Den unge teologiske skolastiker Clement kan ikke få embede inden for sit fag. Han bliver nu opfordret til at tage simpelt manuelt arbejde langt fra København.

Siden Christian 1. for en snes år siden grundlagde Københavns Universitet, er det væltet ud med lærde hoveder, som hutler sig gennem tilværelsen uden at finde embede og fast udkomme.

En af dem er Clement, som ikke ønsker sit efternavn frem. Han tog sin eksamen i anvendt teologisk og retorisk skolastik for to år siden.

Jeg skrev afhandling om svinet og den hellige altervin. Jeg ekstemporerer over Guds nonpivotale, deistiske deisme i en addissant neoplonastisk diskurs med brug af normative patagonismer gestaltet af et svin, der har drukket af altervinen. Er det blot en imperanabel pomologisme, som kan reduceres til en disorbital synkropati i habitusbegrebet in senso stricto, eller kan svinet siges at have modtaget nadveren og fået syndsforladelse, spørger Clement indforstået.

Afhandling fik topskudsmål. Den fik tildelt medalje af et enigt fakultet, som fandt argumenter for, at flere svin gennem tiden kan være endt i pavestolen. Afhandlingen udkom efterfølgende som inkunabel. Den har solgt en håndfuld eksemplarer, primært til biblioteker i Norden.

Selv om Clements afhandling er summa cum laude, og hans uddannelse er en af unversitetets mere erhvervsrettede, lever han stadig af hjælp fra sin far, en velhavende brygger, men han er begyndt at stille spørgsmål til sønnens fremtidige dont.

Skovl sild og driv stude

Clement vil gerne skrive doktordisputats om nadveren i et zoologisk perspektiv. Selv om konkurrencen er stor, håber og tror han det bedste, men han møder et større og større pres for at tage en almindelig manuel dont og tjene til føden.

Medlem Rigsrådet Erasmus Narlov er en af dem, som er træt af ubrugelige retorikere, teologer og magistre i filosofi, mens nyttige studier som alkymi foragtes.

– Riget har brug for alkymister, som forvandler bly til guld, men i den uddannelse indgår hverken Platon og Aristoteles i pensum. Det er ikke fint nok for den forkælede ungdom, siger Erasmus Narlov, som mener, at Clement skal tage sig sammen.

– Den unge mand er en dovendidrik. Han vil hellere sidde i rådhuskælderen, drikke lybsk øl og disputere sfæriske emner på spidsfindig latin. Min besked til ham er, at han skal bide al skam i sig og skovle sild i Skanør eller drive stude på Hærvejen, for de fatter mere af hans tørre filosofi, end jeg gør, siger Erasmus Narlov.

Ånden større end hånden

Clement har ingen planer om at søge arbejde uden for sit fag. Han kalder kritikken for en hån af åndens regimente.

 – Ånden er er større end hånden. Hvis jeg skal skovle sild i Skanør, må jeg forlade København og flytte til udkantsskåne, siger Clement med foragt i stemmen.

Han afviser ikke, at han mod betaling må påtage sig at undervise unge adelsmænd, som sakker bagud i latinskolen, men så langt ud håber han ikke, han kommer.

Illustration: Ung mand, Johannis Rosso Fiorentino, National Gallery.

Vurder denne artikel

Be the first to comment on "Besked til nyuddannet teolog: Skovl sild i Skanør!"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*