Arbejdstilsynet lukker alle skyttegrave på Vestfronten 4.9/5 (20)

Første Verdenskrig er sat i stå. Arbejdstilsynet har lukket samtlige skyttegrave på Vestfronten og givet de stridende parter adskillige strakspåbud.

Mudrede våde skyttegrave uden forskriftsmæssig afstivning. Mangelfuldt sikkerhedsudstyr og intet brandslukningsmateriel samt manglende rygepolitik er blot nogle af de forhold, som Arbejdstilsynet har slået ned på, efter de uanmeldt har besøgt skyttegravene i Verdun og ved Somme.

Direktør for arbejdstilsynet John Skytte Grau bekræfter, at tilsynskonsulenter under stor fare for eget liv har aflagt besøg, efter de har modtaget gentagne anmeldelser af arbejdsforholdene fra dansksindede tyske soldater.

Han fortæller om de helt igennem horrible brud på arbejdsmiljøloven.

– Der manglede forsvarlig afstivning overalt, og gravenes vægge truede med at skride sammen over de stakkels folk. Der var heller ingen pumper til at holde gravene tørre for indtrængende vand, og kantineforholdene var uhumske, siger John Skytte Grau.

Ingen ryge- og alkoholpolitik

De ansatte manglede også tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr. De gasmasker, som konsulenterne fik forevist var umoderne og ineffektive, så dem forbød de omgående. Soldaterne var heller ikke udstyret med de obligatoriske refleksveste, og ingen bar sikkerhedsfodtøj.

– Uden sikkerhedsudstyr kan personalet jo komme frygteligt til skade, når de krydser ingenmandsland for at besøge hinandens skyttegrave som led i udførelsen af deres arbejde, siger John Skytte Grau.

Han fortæller videre, at hverken den kejserlige hærledelse eller samarbejdsudvalget kunne fremvise en nedskreven ryge- og alkoholpolitik.

– Det er en grov overtrædelse, at ledelsen ikke har udarbejdet regler for, hvor personalet må ryge og indtage alkohol, når man tænker på, hvor store dræbere tobak og alkohol er, og mange er i risiko for at udvikle et altødelæggende misbrug, siger han.

Arbejdstilsynet slog derudover ned på, at der ikke var gennemført mus-samtaler på noget tidspunkt siden krigens begyndelse. De indskærpede vigtigheden af, at såvel menige som officerer, blev spurgt om, hvor de ser sig selv om et år.

Arbejdstilsynet kræver arbejdspladsvurdering

Forholdene i de tyske skyttegrave gav anledning til også at kontrollere de franske og engelske skyttegrave. Det viste sig, at forholdene der var mindst ligeså påklagelige. Derfor har Arbejdstilsynet udstedt en række strakspåbud og som følge af dem er Vestfronten lukket, indtil forholdene er bragt i orden.

Samtidig stiller Arbejdstilsynet krav om, at der skal gennemføres en arbejdspladsvurdering og en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, inden kampene kan genoptages.

Repræsentanter for den øverste hærledelse hos de stridende parter mødtes i weekenden i en togvogn i Compiègne i Frankrig for at drøfte arbejdsforholdene på Vestfronten.

De vedkender sig deres ansvar, og i en fælles udtalelse beklager de, at de har overtrådt Arbejdsmiljøloven og lover at få styr på det hurtigst muligt.

– Vi har ingen interesse i, at krigen trækker i langdrag, og vi vil gøre alt for, at vi kan genoptage kamphandlingerne hurtigst muligt, så vi kan blive færdige inden jul eller næste jul, siger generaloberst Otto Ludwig von Blitzendonner, der er udpeget til fællesarbejdsmiljøforholdsgeneral.

Foto: Flickr.

Vurder denne artikel

2 Kommentarer på "Arbejdstilsynet lukker alle skyttegrave på Vestfronten"

  1. Men har de kikket medarbejdernes arbejdstider igennem for brud på 11-timersreglen?

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.


*